KERESSEN MEG!

Hajdu Zoltán misszió vezető

2081 Piliscsaba, Kálmán Király út 16.

+36 26 373 987 | +36 30 946-8970 | gondnok@lszh.org

Bankszámla szám: 11714006 -20302627

JÖJJÖN HOZZÁNK!
Adja meg adatait, és mi pár napon belül visszajelezünk önnek.
A misszió vezetőt

 

Hajdú Zoltán
misszió vezető
mobil:     +36-30-946-8970
e-mail:    zolica01@gmail.com

Bemutatkozás és bizonyságtétel

Nevem Hajdu Zoltán 1955.-ben születtem Debrecenben. A mi otthonunkban nem volt szokás templomba járni, nem volt ismeretes, használatos a Szentírás családunkban. Nem hallottam Istenről, inkább az istentelen szokások, és beszéd volt nálunk a megszokott dolog. Az életszemléletemet ez a körülmény határozta meg, és a magam ereje, vágya, látása szerint akartam a életemet megvalósítani, a boldogságot megszerezni. Miközben ezt lázasan kerestem mindezeket, nem volt tudomásom arról, hogy az Isten is keres engem. Bár voltak örömök és sikerek ez nem tett boldoggá, mert több volt ezeknél a csalódás, az elvesztés, a kudarc, a fájdalom. „Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.” Péld 16,25. Egyre boldogtalanabb lettem, egyre nagyobb terhek szakadtak rám, egyre szövevényesebb lett az életem, telve hazugsággal, paráznasággal, egyre inkább kicsúszott a talaj a lábaim alól. Terheimet nem tudtam letenni, azzal feküdtem, azzal keltem. Az alkohollal próbáltam oldani feszültségeimet, gátlásaimat. Rövid idő alatt elveszítettem mindent, és mindenkit, teljesen lezüllöttem, depresszióssá váltam, megkíséreltem eldobni életemet. Isten kegyelme megőrzött. Sőt ennél többet tett, küldött embereket, akik mellém álltak és felkaroltak. Beszéltek Isten szeretetéről, bűnbocsátó kegyelméről, Jézus Krisztusról. Őket is kihasználtam, becsaptam. Ezzel szemben okkult dolgokkal kerültem kapcsolatba, mint a jóga, és az autogéntréning. Ezek során átélt okkult hatások, megrettentettek és teljesen megzavartak, pszichésen is. Érzékelhetővé vált egy láthatatlan világ, annak erői, hatalma. Félelemmel töltöttek el, és idegösszeomláshoz vezettek. Volt egy barátom csendes ember, aki hosszas invitálásra elvitt egy bibliaórára. Itt szólított meg először az Úr: „Akarsz e meggyógyulni?” Jn 5,6. De megragadott az a szeretet is, mely abban a közösségben volt, ahogyan törődtek velem, és befogadtak. Minél jobban odafigyeltem az igei alkalmakon egyre inkább megérintették a szívemet a hallott igék, és egyre inkább irányították lelki szemeimet, és lépteimet a kereszt felé. Szinte felüdültem ezeken az alkalmakon, és egyre inkább vonzottak, azonban a hétköznapok küzdelmei elmosták ezeket az örömöket. Egyre több kérdés merült fel bennem: - ki vagyok? Honnan jövök? Mi az élet értelme? - egyre inkább foglalkoztattak ezek. Isten újra lépett felém, és biztatott a továbbhaladásra: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.” Jak. 4,8. 1994. márciusában jutottam el Biatorbágyra, egy férfi hétre. Oda már úgy mentem, hogy vágytam Jézust látni, akárcsak Zákeus, és nyertem meg azt amit ő, mert Jézus is meglátott engem, és lehívott az önsajnálat, az önigazság fájáról. Isten maga elé állított és tükröt tartott elém. Felismertem elveszett voltomat, bűneimet, nem volt mi mögé bújni. Azon a héten a Jézus követése volt az alkalmak fő témája a Lk. 9, 62. „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint nem alkalmas az Isten országára”. Azon a héten nyitotta meg az Úr a szívemet, megvallottam bűneimet, letettem azokat a keresztnél, és befogadtam szívembe Isten szeretetét, elfogadtam az Ő kegyelmét, behívtam Jézust az életembe. Valósággá lett mindaz, amiről, már akkor már halottam. Levette terheimet, megszabadított bilincseimtől, félelmeimtől, és kaptam bűnbocsánatot, új életet. „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2Kor 5,17.

38 éves koromban keresztelkedtem meg, és épültem be a Pasaréti Református Gyülekezetbe. Ezt követően kaptam társat az Úrtól, akivel Hajdúsámsonba költöztünk. Feleségem Kiss Ilona a Debreceni Városi Bíróságon dolgozott, jelenleg mint nyugdíjas „főállású segítőtársam”. Az Úr szolgálatra hívott el, presbiterként a gyülekezetbe, csoportvezetőnek a helyi iszákos mentő misszióba, mely a Magyarországi Kékkereszt Egyesület keretei között működik. 2002.- óta vagyok főállású alkalmazottja a Bethánia CE Szövetségnek. Iskoláim: 8 általános, 3 ipari, gimnáziumi érettségi, teológiai diploma, szociális szakirányú képesítés.