KERESSEN MEG!

Hajdu Zoltán misszió vezető

2081 Piliscsaba, Kálmán Király út 16.

+36 26 373 987 | +36 30 946-8970 | gondnok@lszh.org

Bankszámla szám: 11714006 -20302627

JÖJJÖN HOZZÁNK!
Adja meg adatait, és mi pár napon belül visszajelezünk önnek.
CE Szövetség

Múltunk

A CE Szövetséget Clark E. Ferenc portlandi presbiteriánus lelkész indította el gyülekezetének 58 fiataljával, akik 1881.febr.2-án nyilatkozat aláírásával arra kötelezték el magukat, hogy Megváltójukat, Jézus Krisztust akarják életükkel szolgálni, és ebből a célból egy keresztyén közösségben, ifjúsági szövetségben együtt kívánnak munkálkodni. A CE Szövetség gyorsan elterjedt először Amerikában, majd az egész világon. Fennállásának 50. évében már 45 országban kb. 85000 szövetséget tartottak számon.

Magyarországon 1900-ban Szabó Aladárné először egy gyermekszövetséget alapított. Szabó Aladár, dr. Kecskeméthy István teológiai tanárok és mások 1903-ban alapították meg a Bethánia Egyletet, és kérték annak felvételét a CE Világszövetségbe. A Bethánia Egylet, bár megalakulásában az említett lelkészek döntő szerepet játszottak, alapvetően mindig laikus mozgalom volt. Igyekezett a CE mozgalomra jellemző módszereket (evangélizációk, konferenciák, csendesnapok, bibliaórák, vasárnapi iskolai munka, személyes lekigondozás stb.) nálunk is meghonosítani. Az Egylet célja: a keresztyén könyörülő szeretet gyakorlása és az igazi keresztyén élet felvirágoztatása. A tagok szolgálatra való odaszánását elfogadva, az Úr felhasználta őket ébredési gócok (Szabolcs, Borsod, Dél-Magyarország, Budapest és környéke) kialakulásában. A lelki ébredés a 40-es évek végén bontakozott ki a legerőteljesebben. Ennek hatása volt, hogy a protestáns egyházak a diktatúra éveiben sem sorvadtak el, sőt a fiatalabb generációból is sokan hitre jutottak azóta.

1950-ben politikai nyomással a Bethánia Egyletet feloszlatták. 1990.márc.31-i dátummal Bethánia CE Szövetség néven mint a Bethánia Egylet jogutódját társadalmi szervezetként újra bejegyezték, és még abban az évben újra felvételt nyert a CE Világszövetségbe. A Fővárosi Bíróság a Bethánia CE Szövetséget 1998. január 1. napjától közhasznú szervezetté minősítette.

Kik is a CE-sek?

Olyan emberek, akik:

- Tudják, és vallják, hogy őket megragadta Krisztus szeretete, megtisztítva bűneikből megváltotta őket a Sátán hatalmából, Szentlelkét adta nékik, és új életre, örök életre hívta el őket,

- Megváltójuk szeretetét viszonozni akarják, és hálából életüket neki szentelik,

- Megváltójuk kedvére, tetszésére akarnak élni, ezért Jézus Krisztus megbízását és felhatalmazását elfogadva, a mennyei elhívás jutalmára tekintve, Ővele való közösségben és a Tőle kapott erővel, teljes odaadással igyekeznek igazi keresztyén életet élni, azaz igyekeznek Őróla bizonyságot tenni, alázattal szolgálni az emberek között az Ő Egyházáért azzal az erővel, amit a Jézussal és a testvérekkel való közösségben Tőle nyernek.

Fogadalomtételünk:

"Mivel a Megváltó engemet annyira szeretett, hogy a keresztfán meghalt érettem, én is szeretni akarom Őt, s iránta való hálából életemet Neki szentelem. Bízva az Ő erejében, komolyan törekszem mindig azt cselekedni, ami az Őnéki az én Uramnak és Megváltómnak kedvére van. Igyekszem valódi keresztyén életet élni, főként abban a körben és helyzetben, amelybe Ő állított. Igéjét minden nep olvasom, minden nap imádkozom, az iszentiszteleteket rendesen látogatom. Isten országának előmenetelén munkálkodom, mint a ..... keresztyén szövetség tagja, a szövetséggel szemben vállalt kötelezettségemnek eleget teszek."

Fénysugarak

A Bethánia CE Szövetség Bibiliaolvasó Kalauza – amely tizenhat évvel ezelőtt jelent meg először magyar nyelven. Jelenleg kárpát-medencei szerzők - lelkészek, ifjúsági munkások, misszionáriusok - tollából. Célunk azóta is a tiszta, evangéliumi üzenetet közvetíteni. A kalauzt a szövetség tagjai önkéntes munkájukkal szerkesztik, készítik félévente. Megrendelhető: fenysugarak@ce-union.hu e-mail címen.

Internetes elérhetősége: www. ce-union.hu;  www.parokia.hu ;

 

Kapcsolat:

Bogyó András ügyvezető igazgató

Cím: 2081 Piliscsaba, Kálmán király útja 16.

Levelezési cím: 1094 Budapest, Angyal utca 30.

Telefon: +36-20-416-1434

e-mail: info@ce-union.hu

www.ce-union.hu